Nieuws
Betaal ik registratierechten of btw bij de aankoop van vastgoed?

In de regel betaalt u steeds registratierechten op de aankoopprijs van vastgoed. Toch worden die registratierechten in sommige gevallen vervangen door 21% btw. Hoe zit het systeem in elkaar?

REGISTRATIERECHTEN OF BTW?

Het idee is simpel: in principe geldt dat u 10% registratierechten (of 12,5% in Brussel) betaalt boven op de aankoopprijs van vastgoed.

Enkel wanneer het onroerend goed als “nieuw” wordt beschouwd, vervalt deze regel. In dat geval betaalt u 21% btw.

WAT IS EEN “NIEUW” PAND?

Een pand is “nieuw” tot en met 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname.

Dus: wordt een pand voor het eerst bewoond in oktober 2016, dan bijft het gelden als “nieuw” tot en met 31 december 2018.

Appartementen staan daarbij los van elkaar.

ALTIJD 21% BTW BIJ EEN NIEUW PAND?

Betaalt u dan altijd btw bij de aankoop van een nieuw pand? Nee!

Alles hangt af van de verkoper:

  • Is de verkoper professioneel actief? Dan betaalt u altijd btw.
  • Is de verkoper een particulier? Dan heeft hij of zij de keuze tussen registratierechten of btw.

WAT MET DE BOUWGROND?

En hoe zit het dan met de bouwgrond? Valt die ook onder de btw-regel?

Ja, maar enkel als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Het gebouw wordt verkocht met btw
  • De verkoper is dezelfde persoon of instantie
  • De grond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen

Zo niet, dan betaalt u gewoon registratierechten op de grond. Interessant: wanneer u enkel een bouwgrond koopt, zal u nooit btw betalen.

Meer weten over alle kosten en baten bij een investering in vastgoed? Aarzel niet om ons te contacteren!