Nieuws
De betonstop: wat zijn de gevolgen?

De Vlaamse overheid wil de open ruimte vrijwaren en kondigde daarom een betonstop af vanaf 2040. Wat zijn de gevolgen?

WAT IS DE BETONSTOP?

Vanaf 2040 mag de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen niet meer toenemen. Voor elke hectare die bijkomend wordt bebouwd, zal een andere hectare moeten worden teruggegeven aan de natuur. Bebouwing, dat houdt niet enkel woningen in. Ook wegen, openbare gebouwen en opritten tellen mee.

WAAROM KOMT ER EEN BETONSTOP?

Vlaanderen kent een hoge bebouwingsgraad. Veel bebouwing betekent minder open ruimte en minder oppervlakte voor infiltratie van water.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

Op dit ogenblik moet nog heel wat worden uitgeklaard. Toch kunnen we al stellen dat projecten met meerdere woningen op een beperkte oppervlakte nog interessanter worden. Voorbeelden: een appartementsgebouw of een kangoeroewoning. Ook woningen dichtbij voorzieningen als een station of een knooppunt van wegen scoren goed.

Omgekeerd geldt dat nieuwe woningen op het platteland, ver weg van alle infrastructuur en nutsvoorzieningen minder interessant worden vanaf 2040. Wie dan nog dergelijk project wil realiseren, zal elders een nieuw stuk open ruimte moeten creëren.

Dit alles betekent dat sommige bestaande bouwgronden niet meer zullen worden bebouwd. De Vlaamse regering denkt aan een compensatieregeling waarbij eigenaars hun grond kunnen ruilen voor bijvoorbeeld een appartement of een vergund perceel.

Op korte termijn verandert er nog niets. De regering en het parlement moeten de betonstop in concrete maatregelen gieten. Bovendien kunnen lopende bouwprojecten niet zomaar worden aangepast. De uitbreiding van de bebouwde oppervlakte moet worden gehalveerd tegen 2025 en pas tegen 2040 op nul staan.

BLIJF INVESTEREN IN VASTGOED INTERESSANT?

Zeker en vast. De plaatsen waarop gebouwd wordt en de manier waarop dat gebeurt, zullen misschien veranderen. Maar er blijft uiteraard vraag naar woningen. Bovendien stijgt de aantrekkelijkheid van een aantal types bouwprojecten. Denk bijvoorbeeld aan appartementsgebouwen, woningen in stedelijk gebied en projecten op gronden die al bebouwd waren.

Wil je meer informatie over onze manier van werken? Contacteer ons gerust.