Nieuws
De 4 grootste risico’s van beleggen in vastgoed

Wie beweert dat beleggen in vastgoed geen risico’s met zich meebrengt, begeeft zich op glad ijs. Elke belegging houdt immers risico’s in, of het nu gaat om een belegging op de beurs of op de vastgoedmarkt. Sommige beleggingen zijn echter veiliger dan andere.

Bij Demefco zijn we ervan overtuigd dat een investering in de vastgoedmarkt tot die categorie behoort. Toch hoort iedere belegging een doordachte beslissing te zijn. Om die reden zetten we de 4 (relatief) grootste risico’s graag op een rijtje.

1. MARKTWIJZIGINGEN

Net als elke markt is ook de vastgoedmarkt sterk afhankelijk van het vraag-en-aanbod-verhaal. Leegstand kan ontstaan door een beperktere vraag naar een bepaald type vastgoed. Een daling van het rendement is dan het gevolg.

2. WEGVALLEN VAN HUURINKOMSTEN

Het kan gebeuren dat huurders om persoonlijke redenen niet meer beschikken over de financiële middelen om de huurprijs te betalen. Hierbij is het de taak van de verhuurder om snel actie te ondernemen en een daling van het rendement te beperken door een nieuwe, betrouwbare huurder te zoeken. Een vastgoedbeheerder kan betalingen nauwkeurig opvolgen en in uw plaats tijdig de juiste maatregelen treffen.

3. SCHADE EN GEBREKEN

Onvoorziene schade die ontstaan is door brand of wateroverlast, kan leiden tot een aantal vervelende financiële nadelen. Vaak gaat dit gepaard met hoge kosten om de opgelopen schade te herstellen. Gelukkig worden deze in de meeste gevallen grotendeels gedekt door uw verzekeraar. Toch kunnen authentieke materialen verloren gaan en op die manier knabbelen aan de waarde van het pand.

4. LAGERE VERKOOPOPBRENGST

De uiteindelijke verkoopopbrengst van vastgoed kan mogelijk lager liggen dan de verkoper initieel had verwacht. Dit is niet altijd te wijten aan een verkeerde inschatting van de waarde, maar kan evengoed een ongelukkig toeval zijn. De woning wekt minder interesse bij kopers dan verhoopt en leidt op die manier opnieuw tot een lager rendement.

Toch telt beleggen in vastgoed nog steeds meer voordelen dan risico’s. Aarzel niet om ons te contacteren indien u twijfelt om de stap te zetten naar een belegging in vastgoed. Graag bespreken we samen met u de mogelijkheden.

MEER NIEUWS OVER INVESTEREN

  1. Hoe kan ik het beste mijn geld beleggen?
  2. Is het slim om te beleggen?
  3. Op zoek naar een rendabele investeringsopportuniteit?
  4. Manieren om te investeren in startende ondernemingen
  5. Hoe investeerders aantrekken?